-
Sustainable Water treatment and nutrient reuse options

 

Funding scheme: Coordination and support action

 

Deliverable number: 3.2

Information Kit

(
Translation in Greek – 
Ελληνική μετάφραση)

 

 

Due date of deliverable: 31/01/2015

Actual submission date: 02/02/2015

Download Word file

Το Παραδοτέο 3.2 δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Δράσης 3.3 και είναι προσανατολισμένο στην «ανάπτυξη των δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών-μέντορινγκ σε αναδυόμενες Ευρωπαϊκές ομάδες-στόχους». Η συγκεκριμένη έκθεση στοχεύει στην παροχή ενός βασικού πακέτου πληροφοριών για τα επιπλέον μέλη της ομάδας SuWaNu τα οποία θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία πριν και μετά το τέλος του Έργου. Η αναφορά αυτή συνοψίζει τα κυριότερα αποτελέσματα το Έργου και προσφέρει μια γενική εικόνα του τομέα επαναχρησιμοποίησης νερού στις πέντε χώρες – στόχους αλλά και τις στρατηγικές που προτείνονται από τις ομάδες του Έργου SuWaNu


- Αειφορική διαχείρηση νερού και επαναχρησιμοποίηση θρεπτικών συστατικώνΧρηματοδοτικό σχήμα: Συντονισμός και υποστήριξη της δράσηςΠαραδοτέο 4.3: Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη συσπειρώσεων με γνώμονα την έρευνα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειεςΗμερομηνία παραδοτέου μέχρι (εσωτερική προθεσμία): 30/07/2015

Πραγματική ημερομηνία υποβολής: 30/07/2015


Download Word file


To παραδοτέο 4.3 αποτελεί το κύριο αποτέλεσμα της δράσης (Task) 4.2: Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη συστάδων με γνώμονα την έρευνα σε στοχευμένες περιοχές. Ο στόχος αυτού του task είναι η δημιουργία ενός εγγράφου αναφοράς και καθοδήγησης για όλα τα θέματα που σχετίζονται με συστάδες συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι προσανατολισμένες στην έρευνα.


Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

- Πρακτικά παραδείγματα των συνεργατικών σχηματισμών (επιτυχημένα παραδείγματα στην ΕΕ),

- Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του συμπλέγματος (συστάδας), κ.λπ.


Το έγγραφο αυτό μεταφράζεται και δημοσιεύεται σε 5 διαφορετικές γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Βουλγαρικά και τα Γερμανικά. Είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του έργου σε μορφή PDF.


Executive Summary

 

HYDRO-AIR is an independent manufacturer of highly innovative and advanced module technology for irrigation systems. It is located in Eastern Germany at Flugplatzweg 1, 14913 Niedergörsdorf. The company was founded in 1991 and certified 1999 with DIN EN ISO 9001. Since 1998 HYDRO-AIR works in the R&D sector especially for developing complete telemetry solutions for irrigation systems with wireless control. HYDRO-AIR should develop a business plan taking into account their most promising products and services for the needs of the SuWaNu project.

HHYDRO-AIR has developed a number of highly efficient and cost effective advanced irrigation technology for agricultural application. The HYDRO-AIR systems ensures highly efficient water usage and distribution. Further, their systems allow a tailor-made water and nutrient distribution and an online performance validation concerning fertigation capacities. Currently, HYDRO-AIR focuses on improving the performance and reliability of the developed VRI (Variable Rate Irrigation) system for the direct application of alternative water sources promising cost-efficient and technically easy to handle wastewater treatment technology to create robust and sustainable irrigation water and nutrient supply for the agricultural sector.

 

The use of untreated and partially treated wastewater for irrigation likely will increase substantially in future, as higher-quality water supplies are shifted from agriculture to cities, while the generation of wastewater increases with population growth. The already existing and the upcoming changes regarding the waste water use in irrigation sector pushed HYDRO-AIR to develop the VRI technology through which pre-treated waste water is used for irrigation. Following the market trends, this product is expected to expand in the market within the next years and the demand will grow. Up to now, most of the current operating site-specific irrigation systems are still prototypes. Since the technology is still relatively new, a majority of the plants are still in the stage of development and not operating for commercial cultivation. By promoting the new site-specific VRI system and the use of the treated wastewater for irrigation, the company aims to help at first place the farmers who face lack of water and nutrient that are viable for their crops. Besides, farmers, that already use wastewater for irrigation and are interested in increasing the treatment efficiency and effluent quality, are also in the target of the company.

Since HYDRO-AIR is a SME, its marketing strategy depends mainly on building and sustaining a good relationship with the clients achieving thus the promotion of the products through ‘Word of mouth marketing‘. In the framework of after sales communication, HYDRO-AIR will give its customers the necessary support regarding the installation, maintainance or operatation of the VRI system. If the system is damaged, technical support will be offered by the company.

Though the GIS / GPS fertigation system is still in the early development phase it is possible to assume that the realization will have a significant impact on the competitiveness of HYDRO-AIR, as a completely new line of business is explored with great market potential through the development of an efficient, highly precise, site-specific irrigation system including the liquid fertilizer module. So far HYDRO-AIR has proven its expertise and technical abilities by developing irrigation and pump technologies as well as control and management systems for agricultural purposes within more than 1,000 installed irrigation systems in Germany. By improving this technique (effective, precise site-specific irrigation with liquid fertilizer integrated module) HYDRO-AIR is able to acquire a new, broad customer base.

 

A brief summary of the financial plan.  Three year financial projections (sales, exports, net profit before tax, investment and employment) should be highlighted in a table.

Executive Summary

The vision in this BP is to find a potential scenario in which farmers want and can use effectively treated wastewater for irrigation purposes. According to the DoW, the main objective of this BP is to explore the questions such as: (a) how can wastewater treatment and reuse be encouraged amongst farmers? (b) determination of the farmers’ willingness-to-pay for treated wastewater, (c) farmers’ acceptance of PPPs, (d) how will cluster networks play a role in this? Additionally, this BP attempts to reveal the heterogeneity of farmers in rural areas. Who is really using the treated wastewater? Is it the farmer or other members of the rural areas? Can rural areas be seen as a homogenous space or do different types of treated wastewater users exist? That’s why this BP is not oriented to market conditions but to a socioeconomic survey.

 

Legal Name of the SME: (a) Prefecture of Florina and (b) Terezi Pinelopi-TPA

Legal Status: (a) Regional unit and (b) private company (farm)

Address: Florina

Contact Person: (a) Ambas Vasilios, Staff member and (b) Terezi Pinelopi, owner

 

The main aim of this BP is to investigate the attitudes of the farmers, in the Prefecture of Florina, regarding the use of treated waste water for irrigation purposes. In particular, three general perspectives have been employed: (a) a primary study research using questionnaires in order to find out the adoption rate, the adoption reasons, the non-adoption reason and the willingness to pay for treated waste water, (b) a Delphi type qualitative research, using a group of experts in order to estimate a different point of view regarding the research questions of the survey and (c) a cost-benefit model including three scenarios (the current, the optimal and the most possible) and employing the traditional cost/benefit ratio criterion. Concluding, several policy implications have been introduced and an action plan has been also presented in order to meet the conditions included in the vision of the BP.

Company Overview

1.1. Mission Statement

The mission of BIOAZUL is to fulfill the needs of environmental services in a world which has lived for many years in the illusion of the eternal availability of resources. BIOAZUL is specialized in water treatment technologies which permit to transform what is traditionally considered a residue, waste water, into a valuable resource: regenerated water.


1.2. History and Current Status

 

BIOAZUL S. L. provides innovative technical and commercial solutions in the fields of environment, energy and water engineering, using knowledge and skills acquired through an extensive experience in different industrial sectors. BIOAZUL is a growing company that acts as a catalyst, promoter and facilitator of joint research and commercial relations between companies and research centers in Spain and all over the world. We have projects in Europe, America, Asia and Africa in which we develop the best solutions adapted to each context. Furthermore, BIOAZUL participates in the marketing of highly innovative products in the fields of environmental protection and energy efficiency.

 

1.3. Objectives

·         Increase the sales of water treatment technologies.

·         Penetrate in the market of waste water reuse in water scarce countries with an innovative technology called TREAT&USE.

·         Extend the expertise on reuse innovations for the further development of new products and solutions.